Skateboardens historia

1963Skateboardens historia grundar sig i surfningen. Konceptet i sig kan man spåra 200 år bakåt i tiden, långt från de hårda asfaltsanläggningar som man idag förknippar grenen med. I den polynesiska övärlden var nämligen vågor en central del av det vardagliga livet för fiskare. Startpunkten kom av att bemästra vågorna med sina enkla fiskebåtar, men utvecklades så småningom till en bräda som man kunde stå på. Den lekfullhet som brädan bidrog till spred sig snabbt globalt och när de bästa surfarna från Waikiki marknadsförde den nya järnvägen i USA år 1907 fick sporten en helt ny innebörd.

Det var inte enbart till USA som surfbrädan spred sig, utan även till Australien där grenen blev en stor succé. Hur det gick till när surfbrädan designades för att användas på land finns det dock många teorier om. Den vanligaste av historierna är kanske den där surfare från Kalifornien skruvade loss rullskridskors hjul som fästes på surfingbrädan under sämre vågförhållanden. På så sätt kunde de fortsätta ”surfandet” på gatorna och hålla igång träningen. Sakta men säkert utvecklades idén till ett mer bestående alternativ med annorlunda brädor på 1950-talet. I Sverige slog skateboarden igenom ordentligt först på slutet av 70-talet.

En av de kändaste förgrundsfigurerna är Stacey Peralta. Han står omnämnd i en stor del av litteraturen som berör ämnet och är en av skaparna bakom filmerna ”Dogtown and Z boys” och ”Lords of Dogtown”. Den förstnämnda filmen behandlar historien om de så kallade Z-boys som bestod av Jay Adams, Stacey Peralta och Tony Alva, som tillsammans satte skateboardens subkultur på världskartan. Ytterligare ett känt namn i sammanhanget är Skip Engblom som grundade varumärket Zephyr, vilket fungerade som såväl butik som surfmärke. Bokstaven Z i Z-boys står för just varumärket Zephyr och denna typ av marknadsföring bidrog till att skapa grunden för hur skejtare kopplas samman med märken inom kulturen. Trion skapade historia genom sin åkning, som bestod av rebelliska och innovativa trick. Tricken inspirerades av möjligheterna på vågor, men anpassades till den aktuella tidens stil och möjligheter.