Skateboard idag

skateboarding-821501_1280I dagsläget är skateboarden och dess kultur mer populär än någonsin. Sedan den första skateboarden utformades har det funnits tidsperioder med mer utövande än andra, men sedan mitten av 90-talet har intresset varit bestående. Sverige kan också skryta med hängivna skejtare som utövar sporten internationellt. Samtidigt som sporten och dess kultur ständigt fortsätter att växa är det å andra sidan få kvinnor som skejtar i förhållande till antalet män. Skateboardens kultur länkar dock samman samtliga kontinenter genom att finnas tillgänglig på hemsidor, olika forum, filmer och tidningar. Särskilt diverse TV- och datorspel skapar ett intresse som förtrollar såväl yngre som äldre.

Den åkning som utövas idag utvecklas snabbt och kräver såväl hängiven träning som god fysik av åkaren. Under de senaste tio åren har tricken blivit både längre och högre, men främst mycket mer avancerade. Olika studier pekar på att skejtarna har inspirerats av TV-spel och att de trick som för fem år sedan ansågs otänkbara idag är fullt möjliga bland erfarna åkare. I Sverige syns det tydligt att skateboard har blivit en accepterad del av samhället och finns till och med som inriktning i gymnasieprogram.

Många kommuner har byggt moderna skateboardparker och olika hallar för att skejtarna ska kunna träna. Denna utveckling har pågått under tjugo år, men ser ut att vara en bestående utveckling som inte längre enbart är ett tidsfördriv. Listan på utvecklingsområden som har skett kan göras lång, men framförallt bör det lyftas fram att skateboard inte längre har ett rykte om att vara en rebellisk eller farlig ungdomskultur.

Sammanfattningsvis är skateboarden så mycket mer än bara en bräda. Det är en fysisk aktivitet som innefattar en rik subkultur, etablerat åkande och ett sätt att leva för miljontals utövare världen över. Kulturen har egna värderingar, symboler och kläder som tillsammans skapar ett uttryck för de skejtare som utövar sporten.