Skateparker i Sverige

Highvalley_Skatepark_(7961927896)En skatepark är vanligtvis byggd i betong eller trä och består av olika så kallade obstacles som skejtaren kan åka skateboard på. Detta kan innebära allt från järnräcken, handrails och manualpads till traditionella skateramper och quarterpipes. Skateparker innehåller med andra ord något för de som gillar streetskate och särskilt skateramper av olika storlekar. I Sverige finns det parker för skateboard såväl utomhus som inomhus. När skateparkerna började byggas gjordes de oftast i trä, men det blir allt populärare att använda sig av betong. Runtomkring i Sverige hittar man skateparker av både trä och betong från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Det dyker dock ständigt upp nya parker som byggs av kommuner och mindre ”spots” som byggs av skateboardåkarna.

Rampåkning är enligt definitionen en stil för sig, medan en stor del av skateboardåkarna åker i mer gatuliknande omgivningar som kallas för street. De objekt som hittas i parkerna har fått sina namn utgående från det amerikanska ursprunget. Vissa av objekten är å andra sidan inte exklusiva för just skateparkerna, utan hittas till exempel i olika stadsmiljöer. För att förtydliga vissa av dessa objekt tåls bland annat pipe att nämnas, som i princip är ett större rör i betong. Bank är däremot en vinklad ramp med enbart en mindre böjning. Dessa förekommer i material såsom trä, asfalt och betong. Funbox är en helhet som består av sammansatta objekt, exempelvis räcken, ramper, banks och quarterpipes.

I Malmö ligger Stapelbäddsparken som har fungerat som inspiration för kommuner, byggfirmor och skateboardåkare. Därför finns det flera efterföljare runt om i Sverige som har blivit omåttligt populära. Förutom Stapelbäddsparken är Högdalens Skatepark i Stockholm de största av sitt slag i landet. Högdalens Skatepark har valt att satsa på ett annorlunda koncept där flertalet olika skateparker har byggts i närhet till varandra, men varje enskild skatepark har formgivits för en specifik åkstil. Under de senaste åren har man också inrättat Sveriges första street plazor där naturliga parkobjekt, buskar och gräsytor kombineras med gatuplattor, parkbänkar och tegelmurar för att skapa en känsla av gatuskateboardåkning.